Polisi Privasi ini menerangkan bagaimana dan bila Kaki Buku mengumpul dan menggunakan maklumat anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami. Apabila menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemindahan, penyimpanan dan penggunaan lain maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT, MAKLUMAT YANG DIKUMPUL SETELAH MENDAFTAR

Apabila anda membuat atau mengedit akaun Kaki Buku, anda memberikan maklumat peribadi anda, seperti nama, alamat e-mel, kata laluan dan alamat anda. Anda akan menggunakan alamat e-mel anda untuk mengakses akaun anda. Kami mungkin menghantar mesej peribadi, pemberitahuan atau surat berita kepada anda ke alamat e-mel anda yang berkaitan.

MAKLUMAT TAMBAHAN


Apabila anda membuat pembayaran melalui kad kredit, butiran kad kredit anda akan digunakan untuk tujuan caj pembayaran. Jika anda menghantar e-mel kepada kami, kami mungkin menyimpan mesej, alamat e-mel dan maklumat hubungan anda untuk membalas permintaan anda. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, anda boleh menyerahkan maklumat anda kepada Perkhidmatan untuk diproses. Kaki Buku akan menggunakan maklumat ini untuk memenuhi permintaan anda.

PAUTAN

Kaki Buku mungkin menjejaki interaksi anda dengan pautan merentas Perkhidmatan kami, termasuk pemberitahuan e-mel kami dan iklan pihak ketiga. Ia membantu untuk menambah baik Perkhidmatan kami dan menyediakan iklan yang lebih berkaitan.

KUKI

Laman web ini mungkin menetapkan dan mengakses kuki pada komputer anda.

PERKONGSIAN DAN PENDEDAHAN MAKLUMAT

Kaki Buku menghormati privasi anda. Kami tidak akan sekali-kali berkongsi atau mendedahkan maklumat anda tanpa kebenaran anda kecuali untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta. Kami memberikan maklumat kepada rakan kongsi yang dipercayai yang bekerja bagi pihak atau dengan kami di bawah perjanjian kerahsiaan. Syarikat-syarikat ini tidak mempunyai hak bebas untuk berkongsi maklumat ini. Maklumat yang anda serahkan kepada Perkhidmatan kami adalah milik anda semata-mata. Kami tidak memiliki mana-mana daripada mereka. Kaki Buku tidak bertanggungjawab terhadap sebarang urusan undang-undang yang ditanggung daripadanya. Kami tidak mendedahkan maklumat anda kepada pengiklan kami apabila anda mengakses pautan mereka.

POLISI KAMI TERHADAP KANAK-KANAK

Kami tidak mengehadkan sebarang penggunaan Perkhidmatan kami kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, apabila anda membuat pembayaran kepada Kaki Buku, anda bersetuju bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Anda harus melibatkan ibu bapa atau penjaga anda semasa membuat pembayaran jika anda berumur di bawah lapan belas tahun. Jika anda mengetahui bahawa anak anda menggunakan instrumen pembiayaan anda untuk membuat pembayaran, sila hentikan mereka dengan menghubungi kami sebelum sebarang pemprosesan dilakukan. Bayaran yang dibuat dengan jayanya tidak akan dikembalikan selepas itu.

PERUBAHAN KEPADA POLISI INI

Kami mungkin menyemak dan mengubah Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa. Versi terkini akan sentiasa dikemas kini di halaman ini. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan selepas semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan Polisi Privasi yang telah disemak semula.